Latviju

ZIEDO AR INTERNETBANKU


REKVIZĪTI:

Atbalstu Latviju BDR,

Reģ. Nr. 40008297746

Visām bankām:

LV07UNLA0055001735497

Tikai Luminor/Nordea:

LV48RIKO0002930292999

Tikai Swedbank:

LV97HABA0551048603031

Maksājuma mērķi norādīt “ziedojums”

citadele
IZVĒLIES CITU BANKU

PĀRSKAITĪJUMS

Atbalstu Latviju BDR
LV65ZZZ40008297746

Vīzija

Kļūt par lielāko organizāciju Latvijā, kas ar regulāro ziedotāju atbalstu palīdz veidot labāku Latviju.

Mērķis

Sniegt atbalstu esošajām labdarības organizācijām Latvijā un veicināt labdarības popularitāti un efektivitāti ar regulāro ziedotāju palīdzību.

Kāpēc tagad?

Mēs ticam, ka iedzīvotāji Latvijā ir gatavi atbalstīt tos, kam tas visvairāk nepieciešams!

Mūsu partneri - organizācijas, kuras tiek atbalstītas ar Tavu regulāro ziedojumu!

Ja arī Jūsu organizācija vēlas ar mums sadarboties, tad rakstiet: info@atbalstulatviju.lv.

Kas pārstāv biedrību “Atbalstu Latviju”?

Biedrību “Atbalstu Latviju” šobrīd pārstāv vairāk kā 30 studenti. Viņi ir labi apmācīti, pieklājīgi un cenšas būt labi organizēti, lai netiktu pieklauvēts vairākkārt pie vienām un tām pašām durvīm, kā arī jaunieši cenšas visus atstāt labā noskaņojumā.

Kā var atpazīt jauniešus, kuri pārstāv biedrību?

Biedrības pārstāvji vienmēr ir studenti, un viņiem ir ap kaklu vārda nozīmīte ar biedrības logo un vārdu. (Tiem, kuri iet no mājas uz māju, ir vārda nozīmīte ar bildi un vārdu.) Kā arī katram studentam ir pilnvara, kas uzrādāma pēc pieprasījuma. Studenti, kuri darbojas lielveikalos, dara to pie speciāla “Atbalstu Latviju” Roll-up banera.

Studenti vāc tikai regulāros ziedojumus, kuri tiek veikti ar internetbankas pārskaitījumu, izmantojot oficiālajā “Atbalstu Latviju” mājaslapā atrodamos rekvizītus. Studenti nepieņem skaidras naudas ziedojumus! Tā tos var atšķirt no krāpniekiem.

Liels paldies visiem sirsnīgajiem un atsaucīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri palīdz mūsu sadarbības partneriem darīt labus darbus, kā arī sagādā studentiem lielisku vasaras pieredzi ar savu draudzīgumu!

Kā tika izveidota biedrība "Atbalstu Latviju"?

"Atbalstu Latviju" ir izveidota pateicoties jauniešu iniciatīvai un vēlmei palīdzēt tiem, kas pašaizliedzīgi ziedo savus resursus, lai palīdzētu grūtībās nonākušajiem - gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.

Daudzu Latvijas iedzīvotāju sapnis ir iespēju ziņā sasniegt tādu pašu līmeni, kāds ir Rietumeiropā. Tomēr dzīve nav ideāla un vienmēr ir kaut kas, ko mainīt, un starp mums diemžēl ir cilvēki, kuri cieš netaisnīgi. Dzīve ir kā amerikāņu kalniņi – dažbrīd uz augšu, dažbrīd strauji uz leju. Tāpat arī ziedošanas kultūra Latvijā ir diezgan viļņveidīga, jo par palīdzēšanu citiem mēs vairāk atceramies tikai Ziemassvētku gaidīšanas laikā, tomēr palīdzība ir nepieciešama katru dienu.  Par spīti tam, mēs redzam, ka dzīve un situācija valstī soli pa solim uzlabojas un ir tik daudz, par ko būt pateicīgiem!

Tomēr daudzu panākumi nenozīmē visu panākumus. Vienmēr būs tie, kuriem ir vajadzīga palīdzība un atbalsts. Latvijā ir ļoti daudz labdarības organizācijas, kas pašaizliedzīgi sniedz atbalstu grūtībās nonākušajiem un cenšas padarīt mūsu valsti par labāku vietu ikvienam. Kad mēs veidojam labāku dzīvi sev, mums ir iespēja arī palīdzēt citiem.

“Atbalstu Latviju” dod iespēju ar vienu ikmēneša ziedojumu palīdzēt vairākām organizācijām Latvijā, kurām ir nepieciešams finansiāls atbalsts. Galvenā ideja ir apvienot tos, kuriem ir, ko dot, ar tiem, kuriem ir nepieciešama kāda palīdzība. Latvijas iedzīvotāji var palīdzēt veicot regulāru ikmēneša ziedojumu atbilstoši savām iespējām vai dalīties ar šo ideju ar citiem.

atbalstu latviju
Šī brīža situācija skārusi arī dzīvnieku patversmi “Labās mājas”. Dzīvnieku, kam vajadzīga palīdzība, joprojām ir daudz, bet līdzekļu, lai palīdzētu, nepietiekami. Cilvēkiem Latvijā ir labas sirdis. Es ticu, ka nododot šo vēsti ar biedrības “Atbalstu Latviju” palīdzību, tiks aizsniegti daudzi cilvēki, kas var un vēlas palīdzēt dzīvniekiem. Kā arī mēs, kā nācija kopā varēsim veidot pozitīvu ieradumu palīdzēt un ziedot labdarībai regulāri. Kopā mēs varam veidot labāku Latviju!
astrida karklina
Astrīda Kārkliņa
LKF Dzīvnieku aizsardzības grupas valdes priekšsēdētāja
Ir daudzi sasāpējuši jautājumi Latvijā, kuri prasa steidzamu risinājumu, kuru diemžēl neizdodas sagaidīt no valsts puses. Labdarība bieži ir cilvēku vienīgā cerība uz cilvēka cienīgas dzīves nodrošinājumu cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams lielāks atbalsts. Atbalsta plecam un sadarbībai ir ļoti liela nozīme, lai sasniegtu mērķi. Mēs, ģimenes, kuras ikdienā rūpējas par jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem, esam ārkārtīgi pateicīgas organizācijai "Atbalstu Latviju" par vēlmi iesaistīties un atbalstīt Grupu mājas izveidi cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem! Kopā mums noteikti izdosies!
inga skestere
Inga Šķestere
"Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi" valdes priekšsēdētāja
“Nauda nav dzīvē galvenais, bet ļoti nomierina”- to jau pamanījis tāds nemiera gars kā Ē.M.Remarks, un katram no mums miers ir nepieciešams. Sadarbība ar "Atbalstu Latviju" vairotu iespējas cilvēkiem un ļautu just sirdsmieru par nākotni, bet cilvēkiem, kuriem ir naudas līdzekļi vai manta, ļautu to izlietot atbalstot līdzcilvēkus un paraudzīties arī citās dzīves dimensijās ārpus sava “burbuļa” ar atvērtām acīm un redzīgu sirdi.
dzintra ziemele
Dzintra Ziemele
"Tautas palīdzības fonds" valdes priekšsēdētāja
Piecu gadu laikā ir bijusi iespēja iepazīt jaunu sieviešu skaudrus dzīvesstāstus, kas Patvēruma mājā ierodas gan apmulsušas, dzīves krīzes situācijā nonākušas, gan drauga pamestas, gan vecāku pieviltas, gan ar bērniņu uz rokām, gan arī bērniņa gaidībās. Neatkarīgi no tā, vai jaunajai māmiņai ir piecpadsmit, vai pāri divdesmit jebšu jau tuvojas četrdesmit, visas viņas ilgojas pēc cilvēciskas sapratnes, mīlestības, laipniem vārdiem un palīdzības, kā dzīvot tālāk. Lai gan mūsu darbu atbalsta daudz labestīgu cilvēku gan praktiski palīdzot, gan ziedojot naudas līdzekļus, taču, dzīvojot materiālā sabiedrībā, ziedojumi vajadzīgi vienmēr, lai nodrošinātu mājās siltumu, sagādājot malku ziemai, lai būtu gaisma un ūdens, lai būtu ēdiens, lai varētu nokļūt pie ārsta gan māmiņas, gan mazuļi, lai uzturētu funkcionējošu māju un tās apkārtni, tam visam vajadzīgas finanses. Dārzā izaudzējam lielāko daļu no nepieciešamiem dārzeņiem un ogām, bet rēķinu nomaksai arvien vajadzīgi naudas līdzekļi. Pateicos par katru labestīgu sirdi, kas vēlas atbalstīt dzīves grūtībās nonākušas sievietes, jo svešu cilvēku nav, mēs visi esam daļa no mūsu Latvijas.
valda reke
Valda Reķe
Biedrības "Ģimenes Šūpulis" valdes locekle, Patvēruma mājas vadītāja
Labdarība nevar būt pienākums vai saistība. Tā neiekļaujas normatīvos, darba aprakstos vai uzskaites sistēmās. Tā var būt vienīgi SIRDS darbs. Lai cik grūti dažkārt arī nebūtu palīdzēt visneaizsargātākajiem - pamestiem, nodotiem, nevienam nevajadzīgiem dzīvniekiem, tieši viņi iedvesmo turpināt iesākto. Tas brīdis, kad viņu acis iemirdzas paļāvībā, ir neatsverams. Tas liek zemeslodei turpināt riņķot un soli pa solītim darīt arvien vairāk. Mēs nekad neesam saņēmuši atbalstu no valsts vai pašvaldībām. Mūsu galvenais balsts vienmēr ir bijuši vienkārši cilvēki, kam nav sveša līdzjūtība. Mūsu galvenais virzītājspēks ir pašu entuziasms un milzīga ticība labajam. Un vēlme padarīt šo pasauli gaišāku. Ja ne visiem, tad vismaz kādam. Gribas teikt mīļu paldies biedrībai “Atbalstu Latviju” par to, ka mūs pamanījāt, ka esat gatavi sniegt palīdzīgu roku tiem, kam nav savas balss un kas spēj lūgt vienīgi, klusītēm gaidot. Paldies jums, draugi!
andra tomase
Andra Tomase
Biedrības "Ar sirdi delnā" valdes priekšsēdētāja
Kad cilvēkam ir nodrošinātas viņa paša pamatvajadzības, tad viņš spēj ieraudzīt arī citu problēmas un vajadzības. Un svarīgi ir ne tikai tās saredzēt, bet arī rīkoties, lai sniegtu atbalstu otram. Bet ir arī reizes, kad sirdī nobriest vēlme palīdzēt, bet īsti nezini, vai ir grūti saprast - kam palīdzēt? Varbūt vajag paveikt kaut ko lielu? Varbūt vērtība ir vien lielam ziedojumam? Bet patiesībā - katrs labais darbs, kas paveikts no sirds, ir liels varoņdarbs! "Atbalstu Latviju" apvieno iespēju palīdzēt vairākām organizācijām, un arī Tu vari iesaistīties pat ar 5 eiro mēnesī un vari būt daļa no lielas labdarības kustības Latvijā!
rita eglite
Rita Eglīte
Nodibinājuma "LELB Diakonijas centrs" DSPDC "Paaudzes" vadītāja