Kam palīdz biedrība "Atbalstu Latviju"?

Mēs esam atklāti un caurredzami.

Regulārie ziedojumi tiek sadalīti vienlīdzīgi starp šīm organizācijām:

Sadarbības partneri:

  • Ģimenes šūpulis, biedrība
  • LELB Diakonija Latvijā, nodibinājums
  • Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi, biedrība
  • Tautas Palīdzības fonds, nodibinājums
  • Dzīvnieku patversme “Labās mājas”, biedrība
  • Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ar sirdi delnā”
  • Sieviešu tiesību aizstāvības organizācija “Centrs MARTA”

Mēs ticam, ka ikvienai organizācijai, neatkarīgi no tās lieluma, ir vajadzīga palīdzība!

atbalstu latviju

Ko tieši šīs organizācijas 2020. gadā varēja paveikt ar ziedojumu atbalstu, ko citādāk nebūtu varējušas? 

 

Ģimenes šūpulis

DECEMBRA ATSKAITE

Biedrības “Atbalstu Latviju” finansējums tiek novirzīts patvēruma mājas saimnieciskajām vajadzībām. 

Tiek segti Patvēruma mājas uzturēšanas izdevumi: elektrības rēķini, dūmvadu un ventilācijas sistēmu ikgadējā pārbaude, elektroinstalāciju aprīkojuma obligātā pārbaude. 

Ziedojumi tiek novirzīti arī topošo māmiņu uzturēšanai, atrodoties krīzes centrā Patvērumu māja. 

gimenes supulis

Bildē: Patvēruma māja.

gimenes supulis

Bildē: Patvērumā mītošās māmiņas ar bērniniem. 


 

Diakonijas Centrs

“Diakonijas Centrs” realizē projektu “Gribu dzīvot”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par cilvēka dzīvību no ieņemšanas brīža līdz mūža nogalei, īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem ar attīstības traucējumiem, invaliditāti utt.

Projekta ietvaros tiek organizēta akcija ar nosaukumu “Brīvdienas”, kas tiek realizēta arī ar “Atbalstu Latviju” ziedojumiem. Akcijas ietvaros tiek sniegts atelpas brīdis mūžīgo bērnu – pieaugušo invalīdu vecākiem vai aprūpētājiem.

Mūžīgo bērnu vecāku dzīvē neiestājas brīdis, kad teju bez pārtraukuma uzmanību prasošais mazulis pieaug un kļūst patstāvīgāks vai, piemēram, pēc septiņu gadu vecuma sasniegšanas drīkst palikt viens mājās. Līdz ar to mūžīgajiem vecākiem parasti neizdodas atrast laiku sev.

“Brīvdienas” tiek rīkotas īpašo bērnu un mūžīgo bērnu ģimenēm, organizējot katram projekta dalībnieku aprūpē esošajam pilngadīgajam invalīdam atbilstošu kopšanu un klātbūtni īpašās nedēļas nogalēs, paralēli sniedzot šī invalīda ģimenei iespēju atpūsties, identificēt savas vajadzības un tās iespēju robežās apmierināt, izmantojot Diakonijas centra organizētus rekreācijas pakalpojumus, dažādus resursus, konsultācijas, nodarbības vai, pavisam vienkārši – iespēju kvalitatīvi izgulēties.

Uzsākot darbu pie šī projekta, konstatētas arī citas akūtas ģimeņu vajadzības – piemēram, jauna aprūpētāja piesaiste arī ilgtermiņā, ko pašai ģimenei nav izdevies saorganizēt laika, spēku un citu resursu trūkuma dēļ.

“Diakonijas centra” vadītāja Sigita Dišlere saka:

Esam pateicīgi par ziedojumu, kas ļāvis uzsākt patiešām nepieciešamu projektu atbalsta sniegšanai ģimenēm, kurās aug īpašie bērni, kas nereti ir jau pilngadīgi. 
Vecākiem, kuri rūpējas par savām atvasēm ar īpašām vajadzībām, regulāri vajadzīgs atelpas brīdis.  Kvalitatīva atpūta vienatnē, ar partneri vai, piemēram, ar veselo bērnu pavadīts laiks visbiežāk iztrūkst aprūpējamā bērna ikdienas vajadzību un arī finansiālu apstākļu dēļ. 
Finansējot, piemēram, nedēļas nogali rehabilitācijas centrā vai vairākas pēcpusdienas masāžas salonā, mēs visi kopā palīdzam vecākiem atpūsties, jo viņu ikdienā bieži vien nav laika pat domām par atelpu.

 

Tautas Palīdzības fonds

DECEMBRA ATSKAITE

Aktīvi norit darbi pie Kundziņsalas skolas ēkas restaurācijas, lai rezultātā ēku izveidotu par Mākslas, izglītības un tehnoloģiju centru ģimenēm ar bērniem.

Šobrīd “Atbalstu Latviju” ziedojumi izlietoti, lai veidotu jaunu ūdensapgādes sistēmu. Vecā ūdensapgādes sistēma tikusi būtiski bojāta, un nav dokumentācijas, lai esošo sakārtotu.

Ir sagādāti vajadzīgie materiāli, uzņēmums pašlaik izstrādājis projektu un tiek veikti darbi pilnīgi jaunas sistēmas izveides uzsākšanai un ierīkošanai pašlaik ierobežotā veidā un vietā, kas atbilst arī drošības noteikumiem, jo neļauj vairāku cilvēku pulcēšanos, bet piemērota 1-2 personām.

Veikti arī jumta neatliekamie, vajadzīgie remonta darbi un aizaugušo, gadiem nekopto noteku tīrīšana (alpīnistu darbs). Remontu izdevās veikt sausā un saulainā laikā, kas arī ļoti labi ietekmē kvalitāti. Jau tagad ir rezultāts – vecās tecējumu vietas žūst un krīta apmetums birst, kas liecina, ka drīz varēs notīrīt veco un klāt jaunu. Veicot visus remonta un restaurācijas darbus ņemts vērā princips “kvalitatīvi un par saprātīgu cenu”.

No Rīgas Valsts tehnikums vai Izglītības un zinātnes ministrijas tikusi dota rakšanas atļauja, bet darbus īpašnieka (Valsts) pārstāvis neuzraudzīja un arī Fondu nepatiesi informēja par atbildības robežu. Rezultātā – bojāts elektropievades kabelis, bet vainīgo nav iespējams atrast.

Pašlaik ir sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem un Sadales tīkli, lai izvēlētos efektīvāko un cenā pieņemamāko, tai pat laikā kvalitatīvu risinājumu pieslēgumam, lai uzsāktu darbību un nodrošinātu ēkā dzīvību. Iepriekš izstrādātie noteikumi zaudē spēku pēc laika, tagad tiek izstrādāti jauni un ar labāku risinājumu sadarbībā ar vietējo iedzīvotāju, saņemot vietu pieslēgumam blakus skolai.

kundzinsalas skolas eka

Bildē: Kundziņsalas skolas ēka, saulei atspīdot logos. 


 

Latvijas Kustība par Neatkarīgu dzīvi

DECEMBRA ATSKAITE

Atbalsta  un finansējuma piesaistes biedrībai “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” mērķis ir izveidot Grupu māju jauniem cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem, kuriem ir nepieciešams ļoti liela apjoma atbalsts un aprūpe ikdienas dzīvē.

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” jau šobrīd ikdienā sniedz Dienas aprūpes centra pakalpojumu tieši jauniem cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem, kura ietvaros ir izveidota Sveču darbnīca.

Sveču darbnīcā jaunieši apgūst ļoti vienkāršas nodarbinātības prasmes un vienlaikus tā ir terapeitiska aktivitāte, kura palīdz gan trenēt uzmanības noturību, gan attīstīt smalko motoriku, gan palīdz mazināt uzvedības traucējumus un nodrošina socializācijas aktivitātes speciālistu pārraudzībā.  Darbojoties Sveču darbnīcā, tiek gatavotas augstas kvalitātes sveces, kuras ir īsts roku darbs un tās apliecina to, ka arī cilvēki ar ļoti smagiem traucējumiem var dot savu pienesumu sabiedrībai. Vienlaikus līdzekļi, kuri tiek iegūti no sveču realizācijas, tiek novirzīti Grupu mājas attīstībai. 

Pateicoties “Atbalsti Latviju” finansējumam, ir iegādāti materiāli (parafīns sveču liešanai, daktis, krāsu pigmenti, formas). Pateicoties finansējumam, ir nodrošināta iespēja jauniešiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem būt nodarbinātiem un ir iespēja nodrošināt Sveču darbnīcas darbību katru darba dienu.

Pārējais finansējums ir novirzīts uzkrājumam Grupu mājas izveidei un nepieciešamajām darbībām, lai veidotu grupu māju. Pateicoties Sveču realizācijā iegūtajiem ieņēmumiem un ziedotajiem finanšu līdzekļiem ir iegādāts zemes īpašums, uz kura tiks veidota Grupu māja. grupu maja

Bildē: Jaunieši veido sveces Sveču darbnīcā.

grupu maja

Bildē: Sveču darbnīcā izveidotās sveces kopā ar autoru dodas ceļā. 


 

“Centrs MARTA”

DECEMBRA ATSKAITE

“Centrs MARTA” 2020.gada septembrī – novembrī nodrošināja sociālā darbinieka konsultācijas 52 vardarbībā cietušām sievietēm gan klātienē, gan attālināti. Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, daļai cietušo nav iespējams saņemt regulāru psiholoģisko palīdzību attālināti, jo vardarbības veicējs vairāk laika pavada mājās un konsultācijas var būt noklausītas un radīt riska situācijas ģimenē. Tāpēc darbā arī šiem gadījumiem tiek likts uzsvars tieši uz sociālo darbinieku, kas ir elastīgāks laika ziņā, un kura darbs lielākoties ir fokusēts uz drošības plāna pārrunāšanu ar cietušiem un secīgu darbību plānošanu, lai izkļūtu no vardarbīgām attiecībām. Savukārt, administrators ir tā persona, kas nodrošina cietušiem sākotnējo informāciju, skaidro kuros gadījumos jāsauc policija un kur zvanīt, lai saņemtu tūlītējo psiholoģisko atbalstu. 

Turpinās projekts “Drosme runāt: Dzimumu diskriminācijas un vardarbības novēršana Latvijas universitātēs”. Projekta “Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē” noslēgumā tika realizēta starptautiska tiešsaistes konference (23.11.2020.), kas kalpoja kā platforma gan projekta rezultātu atspoguļošanai, gan tādu jauniešiem būtisku tēmu adresēšanai kā pusaudžu mentālā veselība un vecumposma izaicinājumi; mobings, mīti un patiesība par pornogrāfiju; kā pasargāt pusaudžus no iekļūšanas cilvēktirdzniecībā; dzimte, vīrišķība un jauniešu iesaiste dzimumu līdztiesības veicināšanā u.c. Konferencē piedalījās speciālisti no Latvijas, ASV, Kanādas, Zviedrijas un Portugāles, iesaistot vairāk kā 120 tiešsaistes skatītāju.

Projekts “Drosme runāt: Dzimumu diskriminācijas un vardarbības novēršana Latvijas universitātēs” nodrošina 7 interaktīvu nodarbību ciklu Latvijas augstskolās studējošajiem. Šī nodarbību cikla mērķis ir attīstīt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai nošķirtu veselīgas un neveselīgas attiecības, atpazītu seksuālu uzmākšanos un seksuālu vardarbību, kā arī spētu identificēt brīdinājuma zīmes par potenciāli vardarbīgām attiecībām. 


 

Dzīvnieku patversme “Labās mājas”

DECEMBRA ATSKAITE

Uz laiku, kamēr suņi un kaķi par savām mājām sauc patversmi “Labās mājas”, viņiem tiek sniegta augstas kvalitātes aprūpe un nodrošināts viss nepieciešamais, lai viņi justos komfortabli un būtu veseli un socializēti, lai, galu galā, adoptējot suni vai kaķi, jaunie saimnieki iegūtu uzticamu draugu daudzu gadu garumā.

Tāpat arī liela daļa ziedojumu katru mēnesi tiek izmantoti dzīvnieku kopēju atalgojuma segšanai. Katru dienu suņu un kaķu kopēji rūpējas par patversmes iemītniekiem, kopjot un atveseļojot viņus, barojot un dodot medikamentus, sekojot līdzi viņu veselības stāvoklim un pašsajūtai, tīrot un dezinficējot telpas un inventāru, vedot pastaigās un socializējot, kas ir sevišķi svarīgi, lai dzīvnieks ātrāk pierastu pie cilvēka draudzīgās rokas, un tādējādi ātrāk dotos uz jaunajām mājām.. Bez speciāli apmācītu darbinieku kavlitatīvas dzīvnieku aprūpes patversmes ikdiena nav iedomājama!

Ir ieplānoti divi jauni pastaigu laukumi suņiem, kas tiks sākti būvēt pavasarī. Nepieciešams izbūvēt pareizus laukumus, kur suņi nevar izspraukties cauri vai izlīst pa apakšu.

labas majas

Bildē: Dzīvnieku patversme “Labās mājas”


 

Dzīvnieku patversme “Ar sirdi delnā”

DECEMBRA ATSKAITE

Tika uzsākts lielās suņu mājas remonts. Agrāk tā ir bijusi vistu kūts, kuru, veicot nelielus remontdarbus, tā tika pielāgota suņu vajadzībām. Tagad būs iespēja padarīt to viegli tīrāmu, siltu un energoefektīvu (ēkā jau ir malkas apkure), kā arī skaistu! 

andra tomase


Lasiet arī:

Biedrība “Atbalstu Latviju” palīdz septiņām labdarības organizācijām ar ziedojumiem gandrīz 100 000 EUR apm