Kam palīdz biedrība "Atbalstu Latviju"?

Mēs esam atklāti un caurredzami.

Regulārie ziedojumi tiek sadalīti starp šīm organizācijām:

Sadarbības partneri:

  • Ģimenes šūpulis, biedrība
  • Lielas rūpes par mazajiem, iniciatīva
  • Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi, biedrība
  • Tautas Palīdzības fonds, nodibinājums
  • Dzīvnieku patversme “Labās mājas”, biedrība
  • Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ar sirdi delnā”
  • Sieviešu tiesību aizstāvības organizācija “Centrs MARTA”

Mēs ticam, ka ikvienai organizācijai, neatkarīgi no tās lieluma, ir vajadzīga palīdzība!

Ko tieši šīs organizācijas 2021. gadā var paveikt ar ziedojumu atbalstu, ko citādāk nebūtu varējušas? 

 

Lielas rūpes par mazajiem

Lielo rūpju komanda ir ārkārtīgi pagodināta par ATBALSTU LATVIJU izvēli šajā gadā daļu savu savāktiem ziedojumiem novirzīt tieši mūsu atbalstam. Lielas rūpes dzīvo tikai no sabiedrības sniegtā atbalsta – ziedojumiem un atsevišķiem veiksmīgiem projektiem , kuros saņemts atbalsts. Valsts atbalsts šobrīd mūsu darbam nav pieejams un nav zināms vai kādreiz maz būs.
Esam tikušies ar ministriju pārstāvjiem, bet diemžēl šīs tikšanās aprobežojušās tikai ar pateicības vārdiem, kuri ikdienas darba nodrošināšanai nekādi nepalīdz. Lielo rūpju darbam ik mēnesi vidēji nepieciešami 4 000 EUR. ATBALSTI LATVIJU sniegtais atbalsts būs neatsverams.
 

 


 

Ģimenes šūpulis

MARTA ATSKAITE

Biedrības “Atbalstu Latviju” finansējums tiek novirzīts patvēruma mājas saimnieciskajām vajadzībām. Tiek nomaksāti elektrības rēķini, iegādātas kurināmās briketes siltuma nodrošināšanai.

Tika veikta būvatļaujas dokumentācija, notekūdeņu izvešana, ugunsdrošības instruktāža un dokumentācija. Reizi gadā ir jānomaksā arī zemes un ēku nodoklis Beverīnas novada pašvaldībai.

Tika samaksāts par psihologa un Vidzemes bērnu veselības centra konsultāciju, kā arī citām ikdienas dzīvei nepieciešamām lietām. 

Bildē: Patvērumu māja ziemas ieskauta.


Diakonijas Centrs

MARTA ATSKAITE

Esam pateicīgi par ziedojumu, kas ļāvis uzsākt patiešām nepieciešamu projektu atbalsta sniegšanai ģimenēm, kurās aug īpašie bērni, kas nereti ir jau pilngadīgi. Vecākiem, kuri rūpējas par savām atvasēm ar īpašām vajadzībām, regulāri vajadzīgs atelpas brīdis.

Paldies par iespēju arvien vairāk līdzdarboties īpašo ģimeņu stiprināšanā visā Latvijā! Lai gan pandēmija koriģē daudzus plānus, atpūta ģimenēm ar īpašajiem bērniem nepieciešama vairāk kā jebkad. Pat tad, ja Covid-19 dēļ plāni tiek mainīti un atpūta tiek pārcelta uz pavasari un vasaru, gaidas un prieks par gaidāmo piedzīvojumu noteikti palīdz izdzīvot šo sarežģīto laiku.

Diakonijas centrā ir nolemts, ka šis ziedojums tiek tērēts tikai īpašo bērnu ģimeņu atpūtai, tāpēc arī finansējums paliek kontā līdz brīdim, kad projekta dalībnieki jutīsies droši, ka var aizbraukt atpūsties. 

Šobrīd finansējuma summa ir rezervēta projekta budžetā, pieturoties pie principa, ka katram dalībniekam tie ir nepilni 200 eiro, atkarībā no dzīvesvietas, bet tas var mainīties, jo situācijas ir dažādas.

 


Tautas Palīdzības fonds

MARTA ATSKAITE

Ievērojot spēkā esošos drošības noteikumus, nāk cilvēki un darbojas, saskaņā ar ierobežojumu prasībām. Esam ierīkojuši jaunu ūdens pievadu un iekšējās sistēmas pirmo kārtu.

Visa iekšējā ūdensapgādes sistēma ir riskanta, jo tā ir iebūvēta sienā un tai nav dokumentācijas. Komunicējot ar sadales tīkliem un vietējiem iedzīvotājiem tika atrasts labākais risinājums elektroapgādei – sameklēta bojātā vieta un atjaunots elektrokabelis, bojāto vietu nomainot. Ir veikti arī citi remonta un atjaunošanas darbi, lai tiktu izveidots un attīstīts mākslu, izglītības un tehnoloģiju centrs.

Bildē: Viena no Kundziņsalas skolas telpām.


Latvijas Kustība par Neatkarīgu dzīvi

MARTA ATSKAITE

Atbalsta un finansējuma piesaistes Biedrībai “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” mērķis ir izveidot Grupu māju jauniem cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem, kuriem ir nepieciešams ļoti liela apjoma atbalsts un aprūpe ikdienas dzīvē.

Diemžēl Latvijā nav valsts programmas, kas paredzētu atbalstu šāda mūsdienīga pakalpojuma izveidošanai tieši cilvēkiem ar ļoti smagiem traucējumiem. Tāpēc ir nepieciešams steidzams risinājums, lai jauniem cilvēkiem nākotnē nebūtu jānonāk no sabiedrības izolētā vietā – pansionātā.

Biedrība jau šobrīd ikdienā sniedz Dienas aprūpes centra pakalpojumu tieši jauniem cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem, kura ietvaros ir izveidota Sveču darbnīca.

Sveču darbnīcā jaunieši apgūst ļoti vienkāršas nodarbinātības prasmes un vienlaikus tā ir terapeitiska aktivitāte, kura palīdz gan trenēt uzmanības noturību, gan attīstīt smalko motoriku, gan palīdz mazināt uzvedības traucējumus un nodrošina socializācijas aktivitātes speciālistu pārraudzībā.

Ir atkārtoti iegādāti materiāli (parafīns sveču liešanai, daktis, krāsu pigmenti, formas). Līdz ar to, pateicoties ziedotajiem līdzekļiem, ir nodrošināta iespēja jauniešiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem būt nodarbinātiem un ir iespēja nodrošināt Sveču darbnīcas darbību katru darba dienu. Šim mērķim ir izlietoti 3915.80 eur.

Pārējais finansējums ir novirzīts uzkrājumam Grupu mājas izveidei un nepieciešamajām darbībām, lai pavasarī uzsāktu aktīvu darbu pie Grupu mājas izveides. 

Bildē: Jauniešu veidotās gatvās sveces Sveču darbnīcā.


“Centrs MARTA”

MARTA ATSKAITE

2021. gada janvārī –februārī tika nodrošinātas vairāk kā 60 sociālā darbinieka konsultācijas vardarbībā cietušām sievietēm, reģistrētas vairāk kā 50 jaunas klientes. Vairākas klientes no pagājušā gada anonīmi turpina saņemt psiholoģisko palīdzību.

Darbojās informatīvais tālrunis, lai uzklausītu cietušo stāstus un novirzītu tālāk pie sociālā darbinieka atbalsta saņemšanai.

Ir iekārtots vēl viens anonīmais dzīvoklis Rīgā. Šī gada 10 un 24. februārī Zoom platformā notika semināri SOS bērnu ciematu Latvijā jauniešiem, kuros interaktīvā veidā stāstīja par to, kas ir cilvēku tirdzniecība, kāda ir MARTAs speciālistu prakse darbā ar cietušiem un kā rīkoties, ja šķiet, ka tu vai tavs draugs ir kļuvis par cilvēku tirdzniecības upuri.

Turpinās projekts “Drosme runāt: Dzimumu diskriminācijas un vardarbības novēršana Latvijas universitātēs”. Projekta “Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē” noslēgumā tika realizēta starptautiska tiešsaistes konference (23.11.2020.), kas kalpoja kā platforma gan projekta rezultātu atspoguļošanai, gan tādu jauniešiem būtisku tēmu adresēšanai kā pusaudžu mentālā veselība un vecumposma izaicinājumi; mobings, mīti un patiesība par pornogrāfiju; kā pasargāt pusaudžus no iekļūšanas cilvēktirdzniecībā; dzimte, vīrišķība un jauniešu iesaiste dzimumu līdztiesības veicināšanā u.c. Konferencē piedalījās speciālisti no Latvijas, ASV, Kanādas, Zviedrijas un Portugāles, iesaistot vairāk kā 120 tiešsaistes skatītāju.

 


Dzīvnieku patversme “Labās mājas”

MARTA ATSKAITE

Uz laiku, kamēr suņi un kaķi par savām mājām sauc patversmi “Labās mājas”, viņiem tiek sniegta augstas kvalitātes aprūpe un nodrošināts viss nepieciešamais, lai viņi justos

komfortabli un būtu veseli un socializēti, lai, galu galā, adoptējot suni vai kaķi, jaunie

saimnieki iegūtu uzticamu draugu daudzu gadu garumā. 

Tad nu lūk – saņemtais “Atbalstu Latviju” ziedojums palīdz patversmes ķepaiņus barot ar to vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu speciālu un kvalitatīvu barību. Lai ārā esošā ziema neliktu par sevi manīt, un visā patversmes kompleksā nodrošinātu siltumu, lielākā daļa saņemtās ziedojuma summas tiek novirzīta apkures granulu iegādei. 

Tāpat arī liela daļa ziedojumu katru mēnesi tiek izmantoti dzīvnieku kopēju atalgojuma segšanai. Katru dienu suņu un kaķu kopēji rūpējas par patversmes iemītniekiem, kopjot un atveseļojot viņus, barojot un dodot medikamentus, sekojot līdzi viņu veselības stāvoklim un pašsajūtai, tīrot un dezinficējot telpas un inventāru, vedot pastaigās un socializējot, kas ir sevišķi svarīgi, lai dzīvnieks ātrāk pierastu pie cilvēka draudzīgās rokas, un tādējādi ātrāk dotos uz jaunajām mājām.. Bez speciāli apmācītu darbinieku kavlitatīvas dzīvnieku aprūpes patversmes ikdiena nav iedomājama!

Bildē: “Labās mājas” mīļais iemītnieks.


Dzīvnieku patversme “Ar sirdi delnā”

MARTA ATSKAITE

Uz šo brīdi esam paveikuši tiešām ļoti daudz – ir izgatavotas jaunas grīdas lielajā kucēnu mājā un divās identiskās opīšu un slimnieciņu mājiņās. Līdz šim grīdas tiešām bija šo ēku “sāpīgais punkts” – kokskaidu plate un standarta linolejs, kuru kucēniem izdevās noplēst un sagrauzt pāris nedēļu laikā.

Šobrīd, pateicoties biedrības “Atbalstu Latviju” ziedotajiem līdzekļiem, esam izveidojuši pilnīgi jaunu grīdas un sienu apdari visās trīs ēkās, kā arī nomainījuši vecās durvis kucēnu mājā uz jaunām stikla pakešu durvīm, nodrošinot dienas gaismas caurlaidību. Sienu apdarei izmantojām viegli kopjamas flīzes, grīdu apdarei – sevišķi izturīgu, sabiedriskām un rūpnieciskām telpām paredzētu linoleju, klājot to ar uzloci tā, lai suņiem nebūtu ne mazākās iespējas grīdas segumu sabojāt.

Marta vidū sākas remontdarbi lielajā suņu mājā, kurā ir 2 apkurināmas telpas apmēram 50 kvadrātmetru kopplatībā.

Bildē: Pirms remontdarbiem. Bildē: Pēc remontdarbiem.


Lasiet arī:

Biedrība “Atbalstu Latviju” palīdz septiņām labdarības organizācijām ar ziedojumiem gandrīz 100 000 EUR apmēr