Uzzini vairāk: Ģimenes šūpulis

Ko dara “Ģimenes šūpulis”?

“Ģimenes Šūpulis” ir biedrība, kura krīzes centrā “Patvēruma māja” Kauguru pagasta “Jaunpalejās” sniedz patvērumu grūtībās nonākušām topošajām un esošajām māmiņām. Galvenais mērķis ir glābt jauno dzīvību, palīdzot mammai un mazulim būt drošībā, justies aprūpētiem un vajadzīgiem.

Kā un kāpēc tika izveidots “Ģimenes šūpulis”?

Biedrība “Ģimenes Šūpulis” tika dibināta 2003.gada 24.septembrī.
Tās dibinātājas – Irēna Bindemane, diakone, māksliniece, skolotāja, divu pieaugušu bērnu mamma, un Rudīte Brūvere, sertificēta vecmāte, sociālā projekta “Ģimenes Šūpulis” aizsācēja, 8 pieaugušu bērnu mamma, iepazinās 1998.gadā. Toreiz Irēna bija mājas māte misijas “Pakāpieni” mājā Raunā, kur Rudīte ieradās katru nedēļu, veicot vecmātes aprūpes pakalpojumus pamestajām grūtniecēm.
Pieredze četru gadu laikā, saskaroties ar ļoti lielu, bez aprūpes palikušo bērnu un jauniešu skaitu, deva sapratni problēmas būtībā.
Jaunās, bieži nepilngadīgās māmiņas meklē ligzdas siltumu, bet pašas nav saņēmušas dzīvei tik elementāros pamatus: vecāku pievēršanos, mīlestību un laiku. No neaprūpētiem bērniem izaug jauni pieaugušie, kuri nespēj uzņemties gādību un atbildību paši par savu dzīvi. Kuri reizē ir arī mūsu nākotnes veidotāji, tātad mūsu, sabiedrības, bērni. Saredzot vajadzību iesākto darbu turpināt, sniedzot palīdzību bezpalīdzīgas aborta izvēles vietā, tika dibināta biedrība “Ģimenes Šūpulis”.

Šo mērķu īstenošanai, 2004.gadā kāds dāsns cilvēks uzdāvināja biedrībai Kauguru pagasta „Jaunpalejas” – cienījama vecuma lauku mājas. Tika veikti ēkas restaurēšanas un apkārtnes labiekārtošanas darbi.

2015.gadā tikai pabeigti 2. stāva jeb Patvēruma mājas izbūves darbi, “Jaunpalejām” atdzimstot par mājām dzīvībai, un tā paša gada jūnijā jau tika sniegts patvērums pirmajai meitenei.
Attēlā: Patvēruma mājas vadītāja Valda Reķe

Kas dzīvo Patvēruma mājā?

“Tie ir tādi, nu, teiksim neveiksmes stāsti ģimenē, ja to var nosaukt par ģimeni daudzos gadījumos. Daudzos gadījumos ģimenē bijusi vardarbība. Vislielāko darbu sociālie darbinieki ir jau veikuši, bet ir brīži, kad arī viņi paliek bezspēcīgi,” stāsta patvēruma mājas vadītāja Valda Reķe.

“Šīs jaunās sievietes ir daļa no mūsu sabiedrības, no mūsu Latvijas, un tā ir mūsu visu rūpe un pārbaude cilvēkmīlestībai, cieņai un prasmei dzīvot sadarbojoties. Sniedzot atbalstu šīm sievietēm, mēs rūpējamies arī par mūsu valsts izaugsmi, par demogrāfiju, par dzīves kvalitāti un personības pašrealizāciju.”

Kādā veidā “Patvēruma mājā” tiek sniegta palīdzība?

“Ģimenes Šūpulī” dod ne tikai patvērumu, kamēr bērniņš sasniedz sešu mēnešu vecumu, bet šajā laikā palīdz apgūt dzīvē nepieciešamās pamatprasmes, rūpes par mazuli un sevi, rada kopības sajūtu un mieru, kā arī meklē iespējas, ko iesākt turpmāk, lai palīdzības saņēmēji neatgrieztos vidē, kurā trūkst ģimeniska atbalsta vai pat iespējams kāds apdraudējums.

“Patvēruma māja” ir vieta, kur sievietei atvilkt elpu un sakopot spēkus pirms bērniņa laišanas pasaulē brīdī, kad neviens cits nepalīdz. Šī ir arī vieta, kur apjaust, ka var dzīvot citādāk, ka var izrauties no fiziskās un emocionālās vardarbības sloga un ka ir iespējams mainīt savu likteni.

Pusgads ir laika posms, ko jaunā māmiņa šeit pavada, un nereti tas ir izaicinājumiem pilns laiks. Tai pašā laikā tas ir pietiekams laiks, lai jaunajām māmiņām piedāvātu impulsus pozitīvām pārmaiņām. Jaunajām māmiņām tiek nodrošināts ne tikai jumts virs galvas (atsevišķa istaba sev un bērniņam), bet arī veselīgs uzturs (un prasmes izaudzēt pašām dārzeņus ekoloģiskā dārziņā, un pēc tam pagatavot veselīgu ēdienu), profesionāla aprūpe, kā arī dažādas apmācībās, kā kaut ko radīt pašas rokām, un tad no tā arī nopelnīt sev ienākumus, un gudri saimniekot ar nopelnīto. Laiks “Patvēruma mājā” kalpo kā atspēriens turpmākajai dzīvei, atgūstot pamatu zem kājām un apgūstot visas nepieciešamās prasmes, kas ģimenes trūkuma dēļ bijušas svešas.