Diakonijas Centrs, nodibinājums

Kas mēs esam un ko mēs darām?

"Diakonija Centrs" palīdz trūcīgām ģimenēm ar pamatvajadzību apmierināšanu

Nodibinājums “LELB Diakonijas centrs” ir dibināts 1994. gadā. Diakonijas centrs izstrādā un īsteno dažādus sociālos projektus (Zupas virtuves, praktisko palīdzību trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, atbalsta centrus bērniem un ģimenēm u.c.).

Biedrības “Atbalstu Latviju” savāktie līdzekļi tiks izlietoti trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanai – nodrošinot praktisko palīdzību bērniem un viņu ģimenēm no sociālā riska vides, vientuļiem senioriem, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem u.c.

diakonija latvijā

Mūsu aktivitātes

Nodibinājums “LELB Diakonijas centrs” veic sociālo darbu, sabiedriskā labuma darbību – nodarbojas ar labdarību, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

Rīgā tiek sniegti dienas centra pakalpojumi pilngadīgām personām divos dienas centros – dienas centrā  “Mēs” un daudzfukcionālajā sociālo pakalpojumu dienas centrā “Paaudzes”, kā arī sociālie pakalpojumi bērniem un viņu ģimenēm un četros dienas centros – “Roku rokā”, “Sirdsgaisma”, “Arken” un “Paaudzes”. Diakonijas centrs arī nodrošina siltās pusdienas apmēram 250 trūcīgiem un maznodrošinātiem cilvēkiem trīs ēdiena izdales vietās, kā arī 100 līdz 200 zupas porcijas grūtībās nonākušiem Rīgas iedzīvotājiem. Madonā darbojas kopienas centrs “Baltā Ūdensroze”, kurā tiek sniegts dienas centra pakalpojums Madonas novada iedzīvotājiem, kā arī aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Tiek sniegti arī citi sociālos pakalpojumus Saldū, Cēsīs un Rīgā, kā arī, piesaistot ziedojumus un projektu līdzekļus, tiek sniegts atbalsts cilvēkiem visā Latvijā.

Diakonija savu mērķu īstenošanai sadarbojas ar valstiskām un nevalstiskām institūcijām un organizācijām, piemēram, Rīgas dienas centru ikdienas darbību nodrošina esošais līdzfinansējums no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta, tomēr ikdienā Diakoniajs centra redzeslokā ir teju 1000 cilvēki, kuriem ir daudz un dažādas praktiskas vajadzības.

Daudzi cilvēki Latvijā cīnās ar izdzīvošanu, un Diakonijas centra mērķis ir iet mazu soli tālāk tam, lai šie cilvēki varētu dzīvot. Lai nodrošinātu praktisku palīdzību bērniem un viņu ģimenēm no sociālā riska vides, vientuļiem senioriem, cilvēkiem ar fukcionāliem traucējumiem un citiem cilvēkiem grūtībās, Diakonijas centram ir nepieciešama Jūsu palīdzība un atbalsts – ziedojumi gan mantiskā, gan finansiālā veidā. Jūsu ziedojumi tiks novirzīti tam, lai apmierinātu Diakonijas centra redzeslokā nonākošo cilvēku vajadzības: vienam tas ir maizes rieciens, otram apavi, citam tā ir gulta, higiēnas piederumi vai zāles utml.

https://www.diakonija.lv

diakonija

diakonija

diakonija

diakonija