Dzīvnieku patversme "Labās mājas"

Kas mēs esam un ko mēs darām?

"Labās mājas" rūpējas par bez pajumtes palikušo dzīvnieku glābšanu

Biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” uzturētā dzīvnieku patversme “Labās mājas” darbojas pēc “no-kill shelter” principa (tiek darīts viss iespējamais, lai izvairītos no dzīvnieka iemidzināšanas nepieciešamības). Suņi un kaķi patversmē nonāk no visas Latvijas un dzīvo šeit tik ilgi, kamēr viņiem tiek atrasti jauni un gādīgi saimnieki.

Biedrības “Atbalstu Latviju” piesaistītie ziedojumi tiks izlietoti patversmes uzturēšanai – kaķu un suņu barības iegādei, tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu iegādei, dzīvnieku veterinārās aprūpes nodrošināšanai.

labas majas

Mūsu aktivitātes

Biedrība “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” tika reģistrēta 2000. gada 16. februārī.

Šobrīd biedrība ir izaugusi par pieredzē ļoti bagātu Latvijas dzīvnieku aizsardzības organizāciju. Biedrība ir WAP (World Animal Protection) biedrs un  EU Dog & Cat Alliance (Eiropas Savienības suņu un kaķu alianse) biedrs. Biedrības pārstāvis ir Latvijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāvā. Biedrība ir Latvijas Pilsoniskās alianses biedrs.

Kopš 2005. gada biedrībai “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” pamatuzdevumi ir:

  • bez pajumtes un aprūpes palikušo dzīvnieku glābšana un dzīvnieku patversmes “Labās mājas” uzturēšana;
  • līdzdalība Latvijas normatīvo dokumentu izstrādē, kas saistīti ar dzīvnieku aizsardzības nodrošinājumu, un cietsirdības gadījumu pret dzīvniekiem izskatīšana;
  • sabiedrības informēšana un izglītošana par dzīvnieku labturības nosacījumiem.

Kampaņa “Tagad tu saproti”

Reaģējot uz finanšu grūtībām, dzīvnieku patversme “Labās mājas” ir uzsākusi ziedojumu vākšanas kampaņu “Tagad tu saproti” ar mērķi piesaistīt vismaz 3500 EUR mēnesī, lai varētu turpināt savu darbību. Pandēmijas laikā patversmes ienākumi samazinājušies par 40%, kas ir dramatisks kritums patversmes ienākumos un apdraud tās pastāvēšanu.

Kampaņas “Paliec mājās” virsmērķis ir finansējuma piesaiste, lai nodrošinātu patversmes uzturēšanu. “Labo māju” vidējie ikmēneša uzturēšanas izdevumi veido ne mazāk kā 12 000 EUR.

Tā kā patversmes atbalstītāji ikdienā nodrošina “Labās mājas” ar dzīvnieku barību un ikdienas precēm, kampaņas “Tagad tu saproti” mērķis ir vērst ziedotāju uzmanību uz patversmes izdevumu pozīcijām, kuru segšanai nepieciešami finanšu līdzekļi, īpaši – patversmes darbinieku algu nodrošināšanai.

https://patversme.lv

labas majas

labas majas

labas majas

labas majas

labas majas

labas majas