Biedrības "Atbalstu Latviju" veidotajā vienas dienas akcijā saziedo vairāk kā 10 000 EUR

2021.gada 3. jūnijs

22. maijā notika vienas dienas akcija, kur brīvprātīgie no studentu programmas “Southwestern Advantage Latvia” devās no mājas uz māju un aicināja cilvēkus ziedot SOS bērnu ciematu asociācijai un “Atblastu Latviju” partnerorganizācijām “Centrs MARTA”, “Ģimenes šūpulis”, “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, “Diakonijas centrs”, “Tautas palīdzības fonds” un dzīvnieku patversme “ Labās mājas” un dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ar sirdi delnā”.

Šajā akcijā Biedrībai “Atbalstu Latviju” saziedoja 10 095,59EUR!

Vienas dienas ziedojumu vākšanas kampaņa notika Rīgā un tās apkārtnē, kā arī citviet Latvijā – Jūrmalā, Valmierā, Jelgavā, Daugavpilī, Saulkrastos, Ogrē, u.c.

Brīvprātīgajiem, kuri piedalījās ziedojumu vākšanā bija īpašas pazīšanās zīmes, ziedojumi tika vākti speciāli noformētās ziedojumu kastītēs. Ikviens no kampaņas dalībniekiem tās laikā varēja uzrādīt pilnvarojumu vākt līdzekļus “Atbalstu Latviju” un Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijai.

Šāda kampaņa norit jau astoto gadu, un šajā gadā piedalījās rekordliels skaits brīvprātīgo – vairāk kā 140 studenti no studentu programmas Southwestern Advantage Latvia.

Brīvprātīgie darbojās atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, kā arī no rīta tika veikti COVID-19 siekalu testi, ievēroja drošu distanci un lietoja sejas maskas.

“Atbalstu Latviju” pārstāvis Emīls Lejnieks: “”Atbalstu Latviju” jaunieši jau iepriekš ir uzrunājuši Latvijas iedzīvotājus, klauvējot pie durvīm, vācot ziedojumus gan dzīvniekiem, gan jaunajām māmiņām, gan jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem, u.c. Prieks redzēt, ka ir jaunieši, nebaidoties no atraidījuma un grūtībām, uzdrošinās darīt kaut ko neierastu. Šajā laikā, kad visi ir noslēgušies sevī, iegrimuši savās rūpēs un domās, saruna ar jauku, smaidīgu un priecīgu studentu, kas brīvprātīgi pieklauvē pie viņa durvīm un cenšas palīdzēt citiem, var būt kā neliels, bet pozitīvs piedzīvojums. Katru dienu jau tā nenotiek, vai ne?

Bildē “Atbalstu Latviju” pārstāvis Emīls Lejnieks, kurš arī devās vākt ziedojumus 

Paldies visiem, kuri bija gana atsaucīgi, lai atvērtu savas mājas durvis, uzklausītu un galu galā arī noziedotu ar mērķi palīdzēt tiem, kuriem tas ir ļoti nepieciešams. Kopā mēs tiešām varam veidot Latviju labāku ikvienam!


Biedrība “Atbalstu Latviju” palīdz septiņām labdarības organizācijām ar ziedojumiem gandrīz 100 000 EUR apmērā

2021. gada 21. janvāris,

2020. gada maijā dibinātā biedrība “Atbalstu Latviju” savā pirmajā darbības pusgadā sniegusi palīdzību septiņām dažādām labdarības organizācijām Latvijā, kopumā šīm labdarībām novirzot 95 200 EUR.

Labdarības organizācijas, kuru projekti šādi tiek atbalstīti ir “Ģimenes šūpulis”, “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, “Tautas palīdzības fonds”, “Diakonijas centrs”, “Centrs MARTA” un dzīvnieku patversmes “Labās mājas” un “Ar sirdi delnā”.

Biedrības “Atbalstu Latviju” līdzekļu piesaistē ir iesaistījušies jaunieši no studentu organizācijas “Southwestern Advantage Latvia”. Studenti vasarā devās no mājas uz māju dažādos Latvijas reģionos, kā arī vasarā un rudenī uzrunāja iedzīvotājus gan lielveikalos, gan pa telefonu, aicinot kļūt par regulārajiem atbalstītājiem ar nelieliem ikmēneša ziedojumiem.

Atbalstu Latviju studenti dodas no mājas uz māju

“Atbalstu Latviju” pārstāvji – studenti 2020. gada vasarā, dodoties no mājas uz māju Kurzemes reģionā

Atbalstu Latviju studenti ciemos Centrā Marta

“Atbalstu Latviju” pārstāvji – studenti 2020. gada vasarā, ciemojoties Centrā MARTA

Arī biedrības dibinātājs Jānis Brauers pats izmēģināja, kā ir uzrunāt iedzīvotājus lielveikalos, aicinot būt par regulārajiem ziedotājiem. Viņš stāsta, ka cilvēki bija ļoti atsaucīgi, pretimnākoši un ieinteresēti: “Ļoti daudzi pieteicās un sāka ziedot. Tas ir fantastiski! Paldies Latvijas iedzīvotājiem par vēlmi palīdzēt!”

“Atbalstu Latviju” pārstāvji – studenti 2020. gada rudenī, uzrunājot iedzīvotājus lielveikalos. Kreisajā pusē – biedrības dibinātājs Jānis Brauers

“Atbalstu Latviju” pārstāvji – studenti 2020. gada rudenī – ārkārtas situācijas laikā, uzrunājot iedzīvotājus lielveikalos, ar maskām

Ikviena no organizācijām, kas saņēmusi atbalstu, atzīst, ka bijuši ļoti patīkami pārsteigti par tik lielu atspaidu un ka tas ir palīdzējis spert soļus pretim lielāku mērķu sasniegšanai. “Ar “Atbalstu Latviju”  palīdzību esam spēruši vēl vienu soli tuvāk grupu mājas izveidei cilvēkiem ar smagiem attīstības traucējumiem. Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi par ļoti nozīmīgo finansiālo atbalstu un sirsnīgi pateicamies visiem, kuri ir ziedojuši!” saka biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” vadītāja Inga Šķestere.

“Atbalstu Latviju” pārstāvji – biedrības dibinātāji – ciemos biedrībā “Latvijas Kustība par Neatkarīgu dzīvi”

Dzīvnieku patversmes “Ar sirdi delnā” vadītāja Andra Tomase, kas viena pati vada un uztur visu patversmes darbību, atzīst, ka “ziedojums aizkustinājis viņu līdz asarām.” “Ar jūsu atbalstu un ziedotāju palīdzību dzīvniekiem būs ne vien “iespējami labi”, bet ļoti silti, skaisti un komfortabli!”

Savukārt, dzīvnieku patversmes “Labās mājas” vadītāja Astrīda Kārkliņa saka, ka “biedrības “Atbalstu Latviju” ziedojums ir neatsverams finansiāls atbalsts patversmes ikdienas darbības nodrošināšanā. Tā ir ne tikai palīdzība grūtos laikos, tas ir sirdsdarbs ikviena patversmes iemītnieka ceļā uz jaunu dzīvi jaunās mājās!”

“Atbalstu Latviju” pārstāvji – biedrības dibinātāji ciemos patversmē Labās mājas

Biedrības “Ģimenes šūpulis” vadītaja Valda Reķe ir pateicības pilna ziedotājiem un atbalstītājiem: “Atbalstu Latviju” palīdzība dod tik daudz spēka, atbalsta un pleca sajūtu.  Pateicamies katram ziedotājam un Jums visiem, labestīgie jaunieši. Jūsu palīdzība nozīmē vairāk kā spējat iedomāties.”

Nodibinājuma “Diakonijas Centrs” pārstāvji priecājas par to, ka ziedojumi nodrošinās iespēju sniegt atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. “Diakonijas Centra” vadītāja Sigita Dišlere saka: “Esam pateicīgi par ziedojumu, kas ļāvis uzsākt patiešām nepieciešamu projektu atbalsta sniegšanai ģimenēm, kurās aug īpašie bērni, kas nereti ir jau pilngadīgi.”

Centra MARTA, kura galvenā darbība vērsta uz vardarbības novēršanu ģimenēs, vadītāja Iluta Lāce saka: “Mēs paužam apbrīnu jauniešu degsmei un prasmei iesaistīt Latvijas sabiedrību vērsties pret vardarbību un reāli panākt to, ka Latvijas iedzīvotāji atsaucas un ziedo praktiskiem problēmu risinājumiem.”

“Atbalstu Latviju” pārstāvji – biedrības dibinātāji ciemos Centrā MARTA

Barikāžu dalībnieka, pedagoga un “Tautas Palīdzības fonda” dibinātāja Arnolda Ziemeļa vārdiem, šis ir piemērs paaudžu sadarbībai barikāžu laikā aizstāvētā ideāla – Latvijas valsts kā radošas, gādīgas un draudzīgas visiem iedzīvotājiem – veidošanai. “Mēs vēl arvien esam ceļā uz šādu valsti, bet biedrības “Atbalstu Latviju” jauniešu darbības rezultāti gan finanšu piesaistē, gan sadarbības veidošanā dod pārliecību, ka ceļš turpinās uz labāko rezultātu – uz Latviju, kuras labā aktīvi darboties, ar ko lepoties un par ko, ja būtu nepieciešams, nežēlot savu dzīvību.”

“Atbalstu Latviju” pārstāvji – biedrības dibinātāji ciemos Kundziņsalas skolas ēkā, ko šobrīd “Tautas Palīdzibas fonds” restaurē, lai veidotu Mākslu, izglītības un tehnoloģiju centru ģimenēm ar bērniem

Studenti, kas pārstāv biedrību “Atbalstu Latviju”, šobrīd turpina līdzekļu piesaisti, uzrunājot cilvēkus pa telefonu un, epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties, atkal būs sastopami lielveikalos pie īpaši izveidotiem “Atbalstu Latviju” stendiem. “Ideja noteikti attīstīsies un turpināsies, jo cilvēkiem patīk palīdzēt un izdodas panākt rezultātus,” stāsta Jānis Brauers.

Daļa no “Atbalstu Latviju” pārstāvjiem – studentiem, kas aktīvi darbojās 2020. gada vasaras sezonā ar ziedojumu piesaisti

Informāciju sagatavoja:

biedrības “Atbalstu Latviju” pārstāve Laine Kalēja