Biedrībai “Atbalstu Latviju” kopā 2022. gadā tika saziedoti 176 664.57 EUR

“Atbalstu Latviju” sadarbojas ar 7 mazākām organizācijām, katrai 2022. gadā esam ziedojuši 17 200 EUR.

Biedrība “Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem”- Lielas rūpes par mazajiem.

Paldies Atbalstu Latviju par ziedojumu, tas mums deva iespēju auklītēm veltīt klātbūtni un rūpes bērniem 2150 stundu garumā. 2022. gadā vienā mēnesī vidēji auklītes kopā nostrādājušas 555 stundas, visa gada garumā atbalstot 82 bērnus(vairākiem no tiem sniegts atbalsts atkārtoti, vairāku mēnešu ietvaros).
“Paldies Atbalstu Latviju par ziedojumu, tas sastāda ļoti lielu daļu gada izdevumu- esam varējuši apmaksāt nepilnus 4 no 12 gada mēnešiem un varējuši sniegt atbalstu gandrīz 30 bērniem! “

Dzīvnieku patversme “Labās mājas”

“Esam no sirds pateicīgi par tik jaudīgiem un atsaucīgiem atbalstītājiem!”

2022. gadā patversmei “Labās mājas” apritēja 10 gadi, ieskandinot desmitgades jubileju tika atklāta sociālā kampaņa “Mīlestībai škirnes nav, kuras laikā patversme aicināja pamanīt, novērtēt, dot mājas un mīlestību bez pajumets palikušajiem suņiem un kaķiem. Regulāri tika rīkoti brīvprātīgo palīgu semināri, kuru laikā profesionāla kinoloģe Jūlija Elsa stāsta par patversmes suņu psiholoģiju, kā pareizi ar suņiem doties pastaigā, kā rīkoties krīzes situācijā. Vasarā tika rīkota suņu skoliņa bērniem, kuras ietvaros notika četras informatīvas izklaidējošas nodarbības kinaloga Ivara Lielpētera vadībā. 2022. gadā patversmē uzņemti 125 suņi un 204 kaķi, tostarp vairāki no Ukrainas atceļojuši dzīvnieki. Saņemtie līdzekļi tika izmantoti dzīvnieku patversmes “Labās mājas” uzturēšanai- barības, medikamentu, sadzīves preču iegādei. Ēku uzturēšanai- apkures granulu iegādei, ūdens rēķinu apmaksai, , kā arī apmaksāt 2 dzīvnieku kopēju algu.

Biedrība “Centrs MARTA”

“Paldies Atbalstu Latviju par atbalstu vairāku gadu garumā ar regulāriem ziedojumiem vardarbībā cietušiem cilvēkiem!”

Ziedojums tika izlietots dzīvokļa iegādei un aprīkošanai, biroja iekārtošanai. Kā arī, lai nodrošinātu vardarbībā cietušu sieviešu rehabilitāciju (sniedzot sociālā darbinieka, psihologa un jurista konsultācijas).

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”

“Sirsnīgs paldies par atbalstu 2022. gadā! Tas mums ļoti daudz nozīmē un palīdz ticēt, ka sasniegsim mērķi iespējami ātri!”

Projekta mērķis ir “Grupu māja” izveide, kas paredzēts kā dzīvokļa pakalpojums jauniešiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem. Līdzekļi tiek izlietoti, lai iegādātos materiālos, kuri tika izmantot sveču darbnīcā. Daļa no ziedotajiem līdzekļiem tiek uzkrāta Grupu mājas būvniecības procesam. Šobrīd ir izstrādāts detalizēts būvprojekts, tas ir saskaņošanai būvvaldē. Ir pabeigta žoga izbūve ap teritoriju, līdz ar to teritorija ir pilnībā sagatavota būvniecības uzsākšanai. Ceram uzsākt būvniecību 2023. gada nogalē.

Nodibinājums “Tautas palīdzības fonds”

“Vismīļākais paldies Atbalstu Latviju komandai no mums un mūsu brīvprātīgajiem, kopā šī gada laikā mums izdevies palīdzēt ap 2000 cilvēku, gan Latvijā, gan Ukrainā!”

Projekts – izveidot un attīstīt Mākslu, izglītības un tehnoloģiju centru Kundziņsalā. Par ziedojumu izremontētas 3 telpas Kundziņsalas skolā, sakopt apkārtne, iegādātas pirmās nepieciešamības preces mazturīgām ģimenēm. Iegādāta dzija vilnas zeķu adīšanai ukraiņu ģimenēm.

Biedrība “Ar sirdi delnā”

“Mūsu ilggadējs sapnis ir piepildījies, apsildāmas mājiņas kaķiem un suņiem, milzīgs paldies Atbalstu Latviju!”

Saņemtie līdzekļi izlietoti divu apkurināmu mājiņu izveidei, lai suņi, kas mīt āra voljēros varētu dzīvot siltās telpās.

Biedrība “Ģimenes Šūpulis”

“No sirds pateicamies māmiņu, mazuļu un Patvēruma mājas darbinieku vārdā par Jūsu komandas profesionālu sadarbību un ļoti lielu atbalstu mūsu darbā un pakalpojuma sniegšanā. “

Ar Jūsu finansiālo atbalstu ir izdevies sniegt gan izglītību (formālu un nefromālu), gan psiholoģisku un fizisku atbalstu bērniem un viņu vecākiem, radīt attīstībai piemērotu vidi un nodrošināt nokļūšanu gan pie mediķiem, gan uz dažādām sabiedriskajām aktivitātēm, kā arī kopumā sniegt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu.