Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi, biedrība

Kas mēs esam, un ko mēs darām?

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi “ ir nevalstiska organizācija ar sabiedriskā labuma statusu. Viena no svarīgām aktivitātēm ir dienas nodarbinātības pakalpojuma sniegšana jauniem cilvēkiem  ar smagiem attīstības  traucējumiem.

Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” mērķis ir veicināt iekļaujošas sabiedrības attīstību un vienlīdzīgu iespēju nodrošinājumu ikvienam sabiedrības loceklim. Tas nozīmē  labvēlīgas vides (un attieksmes) veidošanu sabiedrībā, neatkarīgas dzīves principu īstenošanu cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un tiesībām atbilstošas, efektīvas pakalpojumu sistēmas izveides sekmēšanu.

Biedrības “Atbalstu Latviju” savāktie ziedojumi tiks izlietoti projekta “Grupu māja” izveidei, kas paredzēts kā dzīvokļa pakalpojums jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem.

LKND

Mūsu aktivitātes

Biedrības “Latvijas Kustība par Neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja Inga Šķestere stāsta:

“Ir daudzi sasāpējuši jautājumi Latvijā, kuri prasa steidzamu risinājumu, kuru diemžēl neizdodas sagaidīt no valsts puses.  Labdarība bieži ir cilvēku vienīgā cerība uz cilvēka cienīgas dzīves nodrošinājumu cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams lielāks atbalsts.

Arī mūsu gadījumā, kur cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem nav grupu dzīvokļa pakalpojuma, lai viņi varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā un nenonāktu pansionātā, līdzcilvēku iesaiste ar labdarības palīdzību ir faktiski vienīgā cerība.

Latvijā ir ļoti grūti piesaistīt ziedojumus ilgtermiņa projektiem, kur rezultāts būs redzams tikai pēc laika. Lai izveidotu infrastruktūru ir jāsakrāj pietiekami daudz līdzekļu un tikai ar laiku var sākt darbību, kuras rezultāti ir ziedotājam redzami. Tas ir liels ziedotāju uzticamības kredīts atbalstot šādus ilgtermiņa projektus un vienlaikus tas ir balsojums par to, ka Latvijā ir nepieciešami šādi jauni pakalpojumi.

Organizāciju sadarbība labdarībā ir ļoti nozīmīga un bez tās apjomīgus projektus īstenot nebūs iespējams. Piemēram, mēs kā organizācija ļoti labi zinām kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir ļoti smagi attīstības traucējumi, zinām kādi mūsdienīgi pakalpojumi ir nepieciešami un kā tie ir jāveido. Bet mēs neprotam strādāt ar publicitāti, mums tam nav ne laika ne līdzekļu. Darām visu, kas ir mūsu spēkos bet vieni to nevaram paveikt. Tāpēc atbalsta plecam un sadarbībai ir ļoti liela nozīme, lai sasniegtu mērķi.  

Mēs, ģimenes, kuras ikdienā rūpējas par šiem cilvēkiem,  esam ārkārtīgi pateicīgas organizācijai “Atbalstu Latviju” par vēlmi iesaistīties un atbalstīt Grupu mājas izveidi cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem! Kopā mums noteikti izdosies!”

 
Kampaņa “1 000 000 sveču grupu mājai”
 

Viena no biedrības svarīgām aktivitātēm ir nodarbinātības pakalpojuma sniegšana jauniem cilvēkiem  ar smagiem attīstības  traucējumiem. Dienas centrā ir izveidota arī sveču darbnīca, kurā 23 jaunieši, kuri apmeklē dienas centru, ir apguvuši sveču liešanas prasmes un gatavo brīnišķīgas, krāsainas, ilgi degošas un kvalitatīvas sveces no profesionāliem materiāliem.

Šobrīd jaunieši dzīvo savās ģimenēs, tomēr tuvinieki nogurst un ļoti ir nepieciešams grupu mājas pakalpojums tieši cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem, kur jaunieši varētu dzīvot, lai nenonāktu pansionātā.

Grupu māja ir pakalpojums, kurā, saņemot ikdienā nepieciešamo atbalstu,  var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā.  Arī tad, ja  jauniešiem nepieciešamais atbalsts ir ļoti liels.

Tā kā valstī nav programmas šādu pakalpojumu attīstībai, mūsu jaunieši cenšas sakrāt līdzekļus grupu mājas izveidei saviem spēkiem, ražojot sveces Dienas nodarbinātības centra sveču darbnīcā.

Lai izveidotu mūsdienīgu grupu māju jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem, esam uzsākuši atbalsta kampaņu “1 000 000 sveču grupu mājai”!

Esam aprēķinājuši – lai uzceltu grupu māju, mūsu jauniešiem būtu jāsaražo vismaz 1 000 000 sveču. Ņemot vērā jauniešu spējas, tas prasītu 66 gadus! Tāpēc lūdzam sabiedrības līdzdalību kampaņas “1 000 000 sveču grupu mājai” īstenošanā.

Pagājušā gada oktobrī mēnešiem sākām “atpakaļskaitīšanu” no 1000 000. Mūsu šodienas rezultāts ir  991 654 vēl realizējamas sveces. Kaut ļoti lepojamies ar paveikto, mums tomēr ir MILZĪGS darbs vēl priekšā. Ar katru nopirkto sveci samazinās sveču skaits, kuras vēl jārealizē. Ar katriem ziedotajiem  5 eur samazinām vēl atlikušo sveču skaitu par “1”.

http://www.lkndz.lv/lv/sakums

grupu maja

grupu maja

grupu maja

grupu maja

lkndz

Projekts “Grupu māja”