Kuidas Aitan Eestit MTÜ püsiannetusi jagab?

Oleme läbipaistvad ja selgelt mõistetavad

Jagame laekunud annetused nende organisatsioonide vahel!

Partnerid:

  • Naise Tugi- ja Teabekeskus MTÜ 

  • Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond

  • Doktor Kloun MTÜ

  • Naeratuse Eest SA

  • Naerata Ometi MTÜ

  • Junior Achievement Eesti

  • Do Good MTÜ

Usume, et sõltumata suurusest vajavad kõik toetamist!

Mida nad täpsemalt annetustega teha saavad, mis ilma oleks jäänud võimatuks? Peagi lisame siia selle kohta uudiseid!

partnerid