“Atbalstu Latviju” Privātuma Politika

Kā lielākā daļa mājaslapu, arī “Atbalstu Latviju” apkopo datus par mājaslapas apmeklējumiem. Tas palīdz novērtēt, cik vērtīga ir mājaslapa, un kas var tikt uzlabots.

“Atbalstu Latviju” datu apkopošana ir saskaņā ar šo Privātuma Politiku, kur jūs atradīsiet detalizētu informāciju par tiem datiem, ko “Atbalstu Latviju” apkopo, kā tie tiek izmantoti un kam ir pieeja tiem.

“Atbalstu Latviju” ir uzstādījuši mērķi būt par uzticamiem partneriem tev, lai apstrādātu personiskos datus un respektētu tavas tiesības. Tāpēc mēs esam izveidojuši privātuma politiku attiecībā uz to, kā mājaslapas apmeklētāju dati tiek apkopoti, izmantoti, atklāti, nodoti un uzglabāti.

Privātuma politika ir veidota saskaņā ar Vispārējo Datu Aizsardzības Regulu (VDAR) 2016/679.

Privātuma politikas mērķis ir aizsargāt apmeklētāju privātumu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Eiropas Savienības likumdošanu.

Lūdzu atvēliet laiku, lai izlasītu šo privātuma politiku, un kontaktējies ar “Atbalstu Latviju”, ja jums ir kādi jautājumi vai ieteikumi

 1. DEFINĪCIJAS
  • Datu subjekts ir fiziska persona, par kuru “Atbalstu Latviju” apkopo datus vai informāciju, pēc kuras fizisko personu var atpazīt. Piemēram, datu subjekti ir fiziskas personas, kas ir programmu kandidāti, sadarbības partneri un darbinieki, par kuriem “Atbalstu Latviju” ir apkopojis personas datus.
  • Privātuma politika ir teksts, kas nosaka personas datu apstrādes principus no “Atbalstu Latviju” puses.
  • Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisko personu.
  • Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar Datu subjekta personas datiem. Piemēram, personas datu apkopošana, glabāšana, organizēšana, saglabāšana, labošana un izpaušana, nodrošinot tiem piekļuvi, iesniedzot vaicājumus un sagatavojot izrakstus, izmantojot, nododot, savstarpēji izmantojot, pievienojoties, beidzot, dzēšot vai iznīcinot, vai izpildot vairākas minētās darbības vienlaicīgi, neatkarīgi no šādu darbību izmantošanas veida vai izmantotajiem rīkiem.
  • Tīmekļa vietne www.atbalstulatviju.lv ir uzņēmuma “Atbalstu Latviju” tīmekļa vietne.
  • Apmeklētājs ir persona, kas izmanto vai apmeklē “Atbalstu Latviju” tīmekļa vietni.
  • Pakalpojumi ir dažādi pakalpojumi, ko sniedz “Atbalstu Latviju”.
  • Sīkfaili ir datu faili, kas dažkārt tiek glabāti Tīmekļa vietnes Lietotāja ierīcē.
  • Atbildīgais datu apstrādātājs ir persona, kas ievēro “Atbalstu Latviju”  saistošus personas datu apstrādes principus, un ar ko Datu subjekts var sazināties sūdzību gadījumā.

Norādītās definīcijas tiek izmantotas Privātuma politikā, kā arī saziņā starp abām pusēm.

 1. Atbildīgais datu apstrādātājs

Jūs varat sazināties ar datu aizsardzības inspektoru, izmantojot šādu e-pasta adresi: privacy@aitaneestit.ee. Atbildīgais datu apstrādātājs ir “Atbalstu Latviju”, BDR.

 1. Kādus datu veidus apkopo “Atbalstu Latviju”?

Kad apmeklētājs apmeklē Tīmekļa vietni, par viņu tiek apkopoti anonimizēti tehniskie dati. Dati ir šādi:

 • Dati par lietojumu ir informācija, kas attiecināma uz lietotāju ieradumiem pakalpojumu izmantošanas ziņā, piemēram, tīmekļa vietnes pārlūkošanas statistika, kuru nepieciešams apkopot, lai uzzinātu par lietotājiem svarīgāko informāciju, apmeklēšanas biežumu, izmantoto pārlūku un ierīci, pārsvarā interesējošo saturu, lai varētu veikt nepieciešamos tīmekļa vietnes un pakalpojumu vides uzlabojumus, un padarītu tos pēc iespējas ērtākus apmeklētājiem.

“Atbalstu Latviju”, šādus datus apkopo, izmantojot automātisko Google Analytics rīku, kas ļauj “Atbalstu Latviju”, saglabāt un analizēt to, kā apmeklētāji izmanto tā tīmekļa vietnes.

Jūs jebkurā brīdī varat aizliegt Google Analytics izmantot jūsu datus saskaņā ar aprakstu, kas pieejams šeit.

 • Vispārējā informācija un kontaktinformācija: mēs neapstrādājam delikātus personas datus, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula jeb VDAR jeb ES Regula 2016/679).
 • Informācija par ierīci — serveris, kas izmitina “Atbalstu Latviju”, tīmekļa vietnes un spēj saglabāt apmeklētāja pieprasījumus serverī. Informācija par ierīci ir saistīta ar ierīcēm, kuras apmeklētāji izmanto, lai piekļūtu pakalpojumiem, tostarp IP adreses, pārlūka veids, izmantotā ierīce, piekļuves laiks utt. Šādus datus izmanto tikai tehniskām vajadzībām, t. i. lai nodrošinātu atbilstošu tīmekļa vietnes darbību un drošību, kā arī noteiktu iespējamus drošības incidentus. IP adreses nav saistītas ar informāciju, kas var palīdzēt identificēt personu, izņemot pakalpojumu vidēs, kurās tas darbojas kā papildu drošības pasākums.
 • Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kurus tīmekļa vietne saglabā Lietotāja datorā vai viņa/viņas mobilajā ierīcē, kad Lietotājs lieto tīmekļa vietni. Tas ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Lietotāja darbības un preferences (piemēram, pieteikšanās informāciju, valodu, fonta izmēru un citas ekrāna preferences), lai Lietotājam nevajadzētu šos datus ievadīt atkārtoti, kad viņš vai viņa apmeklē tīmekļa vietni vai pāriet no vienas tīmekļa vietnes pie citas.

Sīkfaili ir nepieciešami tikai tīmekļa vietnes tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanai. Tomēr ir svarīgi ņemt vērā, ka, ja nepiekrītat izmantot sīkfailus, dažas tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties pareizi vai nedarboties vispār.

Sīkfailu izmantošanas juridiskais pamatojums ir “Atbalstu Latviju”, likumīgā interese par tīmekļa vietnes tehniskās funkcionēšanas nodrošināšanu. Ja sīkfailus izmanto, lai atcerētos Lietotāja veiktās izvēles, vai apkopotu statistiku, likumiskais pamats ir Lietotāja piekrišana.

Papildinformāciju par sīkfailu izmantošanu meklējiet “Atbalstu Latviju”, Sīkfailu izmantošanas noteikumos šeit.

4. Kurš var piekļūt jūsu datiem?

  • Mēs esam jūsu personas datu galvenais apstrādātājs. Dažos gadījumos mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar trešajām pusēm. Taču, šādas trešās puses var piekļūt jūsu personas datiem tikai, lai veiktu uzdevumus “Atbalstu Latviju” vārdā, un saskaņā ar spēkā esošo Privātuma politiku.
  • Piekļuvi statistikas datiem, kas attiecas uz “Atbalstu Latviju” tīmekļa vietnes lietotājiem, var iegūt “Atbalstu Latviju” mārketinga un IT nodaļas, kuru pienākumos ietilpst tīmekļa vietnes analīze un papildināšana.

“Atbalstu Latviju” sadarbības partneri, kas nodrošina tīmekļa vietnes satura pārvaldības rīkus vai kas izmitina “Atbalstu Latviju” tīmekļa vietni, var piekļūt tehniskajiem žurnālfailiem.

 • Korporācijas Google Inc. (ASV uzņēmums) rīks Google Analytics var piekļūt ar šo rīku apkopotajiem statistikas datiem. Korporācija Google Inc. ir parakstījusi ES-ASV Konfidencialitātes vairoga principus ES-ASV Konfidencialitātes vairoga saraksta ietvaros, kas apliecina obligāto ES konfidencialitātes standartu ievērošanu. Pakalpojumu sniedzējam ir saistošas arī līguma saistības, kas regulē konfidencialitāti.
 • Turklāt “Atbalstu Latviju” var izpaust jūsu datus trešajām pusēm saskaņā ar likumu vai tiesas lēmumu. Taču mēs nepārdodam jūsu personas datus reklāmdevējiem vai citām trešajām pusēm. Mūsu darbību mērķis ir aizsargāt visus apmeklētājus un sniegt uzticamus pakalpojumus.
 • “Atbalstu Latviju” veic visus nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu apstrādājamo personas datu aizsardzību. Apmeklētāju personas dati ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

5. Cik ilgi “Atbalstu Latviju” glabā datus?

“Atbalstu Latviju” izmanto apkopotos statistikas datus analītikas vajadzībām līdz pat pieciem gadiem. Ja mums vairs nebūs nepieciešami apkopotie apmeklētāja dati, mēs tos dzēsīsim agrāk.

5.1. Datu subjektu tiesības un to īstenošanas veidi

  • Personas datus nedrīkst izpaust pēc noklusējuma, ja vien nav iegūta attiecīga atļauja/apstiprinājums (dalība kursos/semināros/konferencēs).

Visiem cilvēkiem ir tiesības iepazīties ar personas datiem pakalpojumu vidēs. Sazinoties ar “Atbalstu Latviju” pa e-pastu privacy@aitaneestit.ee, jūs varat īstenot savas tiesības:

 • lūgt piekļuvi saviem personas datiem;
 • lūgt labot savus personas datus;
 • lūgt dzēst savus personas datus;
 • atsaukt personas datu apstrādes piekrišanu, ja tas ir iespējams.
 • Dažos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret jūsu personas datu apstrādi.
 • Jūs varat īstenot savas tiesības saskaņā ar piemērojamo ES un vietējo likumu prasībām.
 • Ja vēlaties atteikties no mūsu piedāvājumu saņemšanas pa pastu attiecībā uz visām vai dažām tēmām, jūs to varat izdarīt uzreiz, noklikšķinot uz saites, kas atrodas katra saņemtā e-pasta kājenē. Abonēšana tiks atcelta uzreiz.

Jūs varat atspējot sīkfailus savā pārlūkā vai dodoties uz šo tīmekļa vietni:

5.2. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja jums šķiet, ka ir pārkāptas jūsu tiesības uz konfidencialitāti, jūs varat iesniegt sūdzību savas ES mītnes valsts kompetentajā iestādē. Šo iestāžu kontaktinformāciju varat skatīt šeit.

5.3. Bērni

“Atbalstu Latviju” apzinās nepieciešamību pasargāt jūsu bērnu konfidencialitāti, it sevišķi tiešsaistē. Mūsu tīmekļa vietne nav īpaši veidota vai paredzēta bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem. “Atbalstu Latviju” nekādā gadījumā apzināti neapkopo, nevāc un nesaglabā informāciju par personām, kas nav sasniegušas 13 gadu vecumu.

5.4. Iespējamie Privātuma politikas grozījumi

Ja tas ir nepieciešams, mēs laiku pa laikam varam atjaunināt Privātuma politiku. Šīs lapas sākumā ir redzami datumi, kuros pēdējo reizi tika atjaunināti un apstiprināti šie noteikumi.

Visi Privātuma politikas grozījumi stājas spēkā tad, kad grozītie noteikumi ir publicēti vietnē www.atbalstulatviju.lv. Mēs informējam savus klientus par būtiskām izmaiņām, kuras plānots ieviest Privātuma politikas tekstā, ne vēlāk kā 14 dienas pirms to stāšanās spēkā.

5.5. Izņēmumi

Privātuma politikā noteiktie principi nav piemērojami, ja tiek apstrādāti juridisku personu dati, un tie arī neattiecas uz personas datu apstrādi tīmekļa vietnēs, uz kurām devāties no mūsu tīmekļu vietnes (ārējās saites). Uzņēmuma pārstāvis (persona, kas pasūta pakalpojumu) ir uzskatāms nevis par fizisku personu, bet gan pilnvarotu juridiskas personas pārstāvi, un šādas personas datu apstrādi nenosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679.

5.6 Kontaktinformācija

Ja jums radušies jautājumi vai sūdzības par to, kā mēs apkopojam vai apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu rakstiet uz mūsu e-pastu info@atbalstulatviju.lv.

5.7. Autortiesības

“Atbalstu Latviju” tīmekļa vietnes materiālu izmantošana vai saites izveidošana uz mājaslapu ir atļauta tikai ar “Atbalstu Latviju” rakstisku piekrišanu, kuru varat saņemt, sazinoties ar Laini Kalēju pa e-pastu info@atbalstulatviju.lv.