Tautas palīdzības fonds, nodibinājums

Kas mēs esam un ko mēs darām?

"Tautas palīdzības fonds"

Sabiedriskā labuma organizācija.

Fonda mērķi ir:

 • veicināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, organizēt un sniegt iedzīvotājiem palīdzību, veicināt labdarības un mecenātisma kustību Latvijā un ārpus tās latviešu diasporā un iedzīvotāju vidū citās valstīs
 • izglītības veicināšana
 • veselības veicināšana, slimību profilakse un sporta atbalstīšana

Fonda uzdevumi mērķu sasniegšanai:

 • aizsargāt un atbalstīt trūcīgās personas un ģimenes, paplašinot atkārtotu vai ārkārtas finanšu un cita veida palīdzību un atbalstu, sniedzot to arī īslaicīgās grūtībās nonākušām personām.
 • sniegt nodarbinātības un ražošanas, pakalpojumu sniegšanas iespējas indivīdam vai ģimenei, lai veicinātu un atbalstītu to profesionālu vai fizisku rehabilitāciju
 • veikt ar Fondu un tā darbības jomām saistītus zinātniskos pētījumu un lauka pētījumus.

Biedrības “Atbalstu Latviju” piesaistītie ziedojumi tiks izlietoti projekta “Kundziņsalas skola – Mākslu, izglītības un tehnoloģiju centrs (mūžizglītības centrs)” veidošanai un attīstībai, sagatavojot telpas un iegādājoties vajadzīgo centra darbībai.

tautas palidzibas fonds

Mūsu aktivitātes

Pašreiz aktuālais ir projekts “Kundziņsalas skola – Mākslu, izglītības un tehnoloģiju centrs”, ko ieplānots veidot kā Mākslas nodarbības, izstādes, kino un interešu izglītības centru (mūžizglītības centrs). Tam būs arī sociāla funkcija – bērniem, jauniešiem un arī senioriem paredzētu nodarbību un darbības organizēšana, īpašu uzmanību pievēršot sociālās atstumtības riskam pakļautām personām (arī pāragri skolu atstājušiem jauniešiem, grūtībās esošām ģimenēm u.c.).

Par projektu “Kundziņsalas skola – Mākslu, izglītības un tehnoloģiju centrs” stāsta “Tautas Palīdzības fonds” valdes priekšsēdētāja Dzintra Ziemele:

“Pašlaik ir laiks, kas atšķiras no iepriekšējā. COVID-19 krīzes iespaidā daudzas lietas kļuvušas redzamākas un daudzas domas – taustāmākas. Tā tas ir arī ar TAUTAS PALĪDZĪBAS FONDU un īpaši – fonda un iniciatīvas grupas izloloto projektu “Kundziņsalas skola – Mākslu, izglītības un tehnoloģiju centrs” Kundziņsalā.

Tautas palīdzības fonda galvenais darbības akcents ir atbalsts un palīdzības sniegšana personām un ģimenēm, kuras nav pašvaldību un Valsts atbalsta un pabalstu lokā, arī atbalsts krīzes situācijās. Fonda vēlme ir, lai cilvēki, kuri ir materiālās vai cita veida grūtībās, varētu iespējami drīz atjaunot pilnvērtīgu dzīvi, nenonākot trūcīgā vai maznodrošinātā statusā. Veicinam un atbalstam visu paaudžu piedalīšanos brīvprātīgā darbā gan sev, gan ģimenei un kopienai, gan apkaimēm un visai Latvijai vajadzīgā veidā. Sadarbojamies arī ar citām NVO un uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūcijām.

Tautas palīdzības fonda redzes lokā darbības laikā ir bijušas vairāk kā 5200 personas no visas Latvijas, lielākā daļa rīdzinieki. Līdz šim atbalsts bijis galvenokārt praktiskas palīdzības veidā vai morāls atbalsts. Tomēr veidojās pārliecība, ka tikai “dodot zivi” tas ir īslaicīgi, tad radās doma par “mācīšanu makšķerēt un pašiem izgatavot aprīkojumu”. Ilgu laiku meklēta vieta – lai būtu teritorija un infrastruktūra, patstāvība un pieejamība, lieliski cilvēki tuvumā un iespēja citiem ierasties arī no attāluma.

To atradām, vai pareizāk sakot – vieta atrada mūs – kundziņsalieši aicināja cilvēkus (Dzintru un Arnoldu Ziemeļus) un Tautas palīdzības fonds pievienojās. Ilgu laiku tukša un atstāta stāvējusi bijusī Kundziņsalas pamatskolas unikālā ēka aklām logu acīm un tās teritorija katru dienu kundziņsaliešiem atgādināja bijušos aktīvos laikus.

Valsts īpašums Kundziņsalas skola nebija un nav vajadzīga ne valstij, ne Rīgai. Bet Tautas palīdzības fonds un iniciatīvas grupa, apkārtnes iedzīvotāji – bijušie skolēni un labo novērtēt protošie, šai vietai un ēkām redz otru skaistu dzīvi kopā ar aktīviem cilvēkiem, gan vietējiem, gan no citām apkaimēm. Tur ir vieta visiem – stabili atrodas lielā RIPO AUTO trase, kas citur neietilpst patstāvīgai darbībai

Kundziņsalas vēsture ir unikāla, stipru un neatlaidīgu iedzīvotāju kaldināta, paaudzēs lolota un izcīnīta.

Kopā ar iedzīvotājiem Kundziņsalas skolu pēc pamestības sakopām, saņemot atbalstu projektos un iesaistot brīvprātīgos. Ir jau kopā ar sadarbības partneriem sarūpēta manta – vajadzīgais dienas centra pilngadīgām personām izveidei atbilstoši standartam, ir vajadzīgais aprīkojums, iekārtas un materiāli interešu izglītībai praktiskās darbnīcās, ir sadarbība ar 3D projektēšanas un aprēķinu programmas attīstītājiem Igaunijā un pieredze šīs programmas darbībai pamatskolā. Aktuālās vajadzības projekta realizācijai:

 1. Esam ierīkojuši jaunu ūdens pievadu, bet iekšējā sistēma ir riskanta, jo nav dokumentācijas. Pakāpeniski veidosim jaunu sistēmu un pirmajai kārtai vajadzīgs 2300 euro (aprīkojums jau ir sarūpēts).
 2. Bojāts elektropievades kabelis. Lai bojājumu atrastu un novērstu, pēc aprēķina nepieciešami ap 3000 euro un to bīstamības dēļ nevar veikt brīvprātīgie, bet sertificēts uzņēmums.

Šie ir lielie steidzamie darbi – tālāk varēsim organizēt darbību mierīgāk un sākt darbnīcu organizēšanu.

 1. Jumta atjaunošana, jo tas savulaik ir ieklāts nekvalitatīvi.
 2. Lielākais darbs ar mazāko laika ietilpību – dažu dienu laikā pacelt pirmā stāva slīpo grīdu, kas “tāda esot jau sen”, iespējams, deformējusies jau 1969.gadā un pie tā visi pieraduši.
 3. Apkure skolā ir vietējā, sena un vēl pat saglabājusies daļa veco radiatoru, bet no īpašnieka nav bijis iespējams saņemt dokumentāciju, līdz ar to jāveido jauna apkures sistēma.
 4. Atjaunot ieejas durvju dizainu – izgatavot tās, kādas bija sākotnēji, un atjaunot arī iekštelpu durvis. Tas iespējams – ir pieejami materiāli, iekārtas un atbalsts no partneriem, bet galvenais – darboties griboši cilvēki.

Bet, lai ārdurvis nebūtu kā “jauns kažoks pie veciem gumijniekiem” nepieciešama fasādes tīrīšana ar smilšu strūklu – 4100 euro.

 1. Tā kā darbība praktiska un aktīva vajadzīgs arī piemērots transports (to izmantotu kopā ar vēl citām NVO) – minivens ar 7 vietām un jumta bagāznieku, āķi piekabei. Var būt arī lietots, bet svarīgi, lai ekonomisks un mazāk plīst. Tad varēsim doties jau izbraukumos pie partneriem un arī daudz operatīvāk sniegt palīdzību, saņemt ziedojumus un tos nodot tālāk. Darbībā plānojam, ka katram būs arī darbiņi darāmi, lai atbalsts un pabalsti nebūtu pazemojoši un bezdarbību rosinoši.

Sākot aktīvu darbību Kundziņsalā samazināsim telpu apjomu Ed.Smiļģa ielā 44, kas kļūst arvien dārgāk.”

Pievienojaties publiskajai Facebook grupai “Kundziņsalas skola – mākslu, izglītības un tehnoloģiju centrs“, un sekojiet līdzi aktivitātēm par projektu!

Kundziņsalas skolas ēka, kāda tā izskatās šobrīd:

tpf

tpf

tpf

kundzinsala

kundzinsala

kundzinsala

kundzinsala